قرار گرفتن دو عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد در لیست پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد برتر جهان در سال 1401

٢٥ آبان ١٤٠١ ساعت ١٦:١٢    کد: ٥٠٥١   
تعداد بازدید:    ٢١٧٢٤    به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهرکرد و به نقل از دکتر احمد کیوانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهرکرد، دکتر یاسر کیانی دانشیار مهندسی مکانیک-جامدات و دکتر یعقوب طادی استاد تمام رشته مهندسی مکانیک-جامدات، دو عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد در لیست پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد برتر دنیا در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در سال 1401 قرار گرفتند.

دکتر احمد کیوانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهرکرد گفت: بر اساس آخرین پردازش‌هایی که پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) بر روی داده‌های مستخرج از پایگاه ESI منتشر کرد، دکتر یاسرکیانی و دکتر یعقوب طادی بنی دو عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد در فهرست پژوهشگران ایرانی پراستناد یک ‌درصد برتر جهان در سال 1401 قرار گرفتند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهرکرد، با اعلام این خبر اظهار داشت: مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) برروی هر نام شناسایی شده در پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI) پردازش‌های مختلفی را انجام داده و بدین ترتیب به طور تقریبی فهرست کاملی از نخبگان علمی کشور را تهیه نموده است،  بر این اساس 840 نفر پژوهشگران با وابستگی ایران در ESI شناسایی شده اند.

دکتر احمد کیوانی افزود: حدود 27% این پژوهشگران متعلق به حوزه مهندسی، هستند. بعد از حوزه مهندسی، پژوهشگران چند رشته‌ای قرار دارند حدود 18%. به لحاظ سهم حاصل از نخبگان، حوزه پزشکی بالینی در جایگاه سوم قرار داشته و حدود 16% پژوهشگران تأثیرگذار علمی کشور متعلق به این حوزه هستند. حوزه شیمی حدود 8% از پژوهشگران را به خود اختصاص داده است و در رتبه چهارم قرار می‌گیرد. سهم حوزه داروشناسی و سم‌شناسی و حوزه علوم کشاورزی هر کدام حدود 7% از پژوهشگران پر استناد یک درصد و مابقی پژوهشگران مربوط به 17 حوزه ریاضیات، علوم کامپیوتر، علوم اجتماعی، زیست‌شناسی و زیست‌شیمی، محیط‌زیست و بوم‌شناسی، علوم گیاهی و جانوری، علم مواد، ایمنی‌شناسی، میان‌رشته‌ای، علم اعصاب و روان، میکروب‌شناسی، روان‌پزشکی و روان‌شناسی، اقتصاد و تجارت، زمین‌شناسی، زیست‌شناسی ملکولی و ژنتیک، علم فضایی و فیزیک می‌باشد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه در پایان گفت: دکتر یاسر کیانی دانشیار مهندسی مکانیک-جامدات با تعداد کل استنادات بالاتر از چهارهزار (4.747 استناد) و دکتر یعقوب طادی استاد تمام رشته مهندسی مکانیک-جامدات با تعداد کل استنادات بیش ‌از دوهزار (2.983 استناد)، 2 عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد بر اساس همین پژوهش در فهرست دانشمندان 1 درصد برتر دنیا در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC - 1401 ) قرار گرفتند.


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱