قرار گرفتن 12 عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد در بین ۲ درصد دانشمندان برتر جهان در سال ۲۰۲۱

١٦ آبان ١٤٠١ ساعت ١٢:٢٧    کد: ٥٠٣٦   
تعداد بازدید:    ٨١٣٠٠    به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهرکرد و به نقل از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شهرکرد، 12 عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد در بین پژوهشگران پراستناد ۲ درصد برتر دنیا قرار گرفتند.

دکتر احمد کیوانی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهرکرد با بیان اینکه  فهرست  نویسندگان پراستناد، در کشور ما با نام «فهرست دانشگاه استنفورد» شناخته شده است، گفت: به نقل از دکتر سید احمد فاضل‌زاده رئیس مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، در چند سال اخیر، تعدادی از پژوهشگران دانشگاه استنفورد با استفاده از داده‌‌های پایگاه اسکوپوس اقدام به ایجاد پایگاه داده و محاسبه شاخصی به نام "شاخص استنادی مرکب" نموده اند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهرکرد، با اشاره به قرارگیری ۱۲ عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد در فهرست دانشمندان ۲ درصد برتر سال ۲۰۲1 افزود: دکتر یاسر کیانی دانشیار مهندسی مکانیک-جامدات، دکتر فایز رئیسی استاد تمام رشته علوم و مهندسی خاک، دکتر یعقوب طادی استاد تمام رشته مهندسی مکانیک-جامدات، دکتر عزیزاله فلاح استاد تمام رشته بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی، دکتر بهزاد قاسمی استاد تمام رشته مهندسی مکانیک-سیالات، دکتر مهدی قاسمی ورنامخواستی دانشیار رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم، دکتر مرتضی بیاره دانشیار رشته مهندسی مکانیک-سیالات، دکتر افراسیاب رئیسی استاد تمام رشته مهندسی مکانیک-سیالات، دکتر سید مرتضی هاتفی دانشیار رشته مهندسی صنایع، دکتر افشین احمدی ندوشن دانشیار رشته مهندسی مکانیک-سیالات، دکتر احمد کیوانی دانشیار رشته مهندسی متالورژی و مواد و دکتر هادی آروین دانشیار رشته مهندسی مکانیک-جامدات، از اسامی اعلام شده در این فهرست هستند.

گفتنی است: در آخرین نسخه این پایگاه داده، با محاسبه استنادات در طول دوره خدمت علمی در بازه 1996 تا 2021، تعداد 715 پژوهشگر با وابستگی سازمانی جمهوری اسلامی ایران در بین تعداد کل 195605 پژوهشگر بین‌المللی حضور دارند و تعداد 80 دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران که دارای حداقل 5 پژوهشگر پراستناد 2 درصد هستند، براساس پایگاه داده استنفورد در سال 2021 معرفی شده اند.

هدف این پایگاه داده، ارائه مجموعه‌ای از سنجه‌های استنادی استاندارد شده برای ارزیابی تأثیراستنادی دانشمندان در رشته‌ها و حوزه‌های علمی مختلف در سطح جهان است.

شاخص استنادی مرکب، مجموعه‌ای از چند شاخص استنادی مجزا است که پژوهشگران دانشگاه استنفورد در مقاله سال 2016 خود معرفی و محاسبه کرده‌‌اند و شاخص‌ها مبتنی بر تعداد استنادات دریافتی مقالات دانشمندان و جایگاه‌های نویسندگی آنها (الگوی هم‌نویسندگی) و شاخص هرش می‌‌باشد.

بر اساس تازه‌ترین به‌روزرسانی این پایگاه داده، دامنه پوشش داده‌ها از سال 1996 تا 2021 است و  فهرست نویسندگان پراستناد، براساس شاخص استنادی مرکب، جزو دو درصد پراستناد در 22 حوزه موضوعی اصلی و 176 حوزه فرعی می‌باشد.

این پژوهش، دانشمندان را در ۲۲ حوزه علمی و ۱۷۶ رشته طبقه‌بندی کرده است که این دانشمندان بر اساس شاخص‌های زیر ارزیابی و انتخاب شده‌اند:

citations

h-index

co-authorship adjusted hm-index

citations to papers in different authorship positions

a composite indicator

 


شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱