چهارشنبه، 7 خرداد 1399

Wednesday May 27, 2020

رسانه ها
راه اندازی شبکه ملی "جامعه و دانشگاه " در چهارمحال و بختیاری

شبکه ملی "جامعه و دانشگاه " در چهارمحال و بختیاری راه اندازی شد.

راه اندازی شبکه ملی "جامعه و دانشگاه " در چهارمحال و بختیاری

مدیر اجرایی شبکه ملی جامعه و دانشگاه در سفر به شهرکرد گفت: این شبکه به منظور گسترش همکاری های مشترک در زمینه استفاده از ظرفیت های جامعه نخبگی و نظام دانشگاهی کشور برای بهبود و ارتقای نظام تصمیم سازی در سطوح استانی و ملی وبرای افزایش نقش مردم در حل مسائل عمومی و بهره مندی از ظرفیت نخبگان برای توسعه کشور تشکیل شده است. 

1397/10/3 ساعت 09:41